PAYLAŞ
Türkiye Okçuluk Federasyonu 2012 yılı faaliyet programında yer alan Gençler – Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası 21-22 Ocak 2012 tarihleri arasında İzmir – Kültür Park Fuar alanı, 4 no’lu salonda yapılacak.

Federasyonun yazılı açıklamasında Klasik Yay (Recurve) – Makaralı Yay (Compound), Büyükler Bay-Bayan, kategorilerinde katılınabilen yarışmada bireysel ve takım yarışmalarının yapılacağı fakat en az 3 takım olmayan kategorilerde takım yarışmalarının yapılamayacağı belirtildi.

Tüm sporcuların 18 metreden 30×2 toplam 60 ok atacakları yarışmanın Okçuluk Federasyonu Yarışma kuralları ile FITA kurallarına göre yapılacağı belirtilen yarışmanın malzeme kontrolü 20 Ocak 2012 günü saat 14.00 da başlayacak.

Talimatnamenin tam metnini burada bulabilirsiniz:
İzmir – Gençler – Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası


Federasyon tarafından yayınlanan bir diğer bildiride ise yarışma kuralları ise şu şekilde belirtildi:

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Okçuluk Federasyonunun 2012 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk Gençler- Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası 21-22 Ocak 2012 tarihleri arasında İzmir Kültür Park Fuar alanı, 3 no’lu Hall de yapılacaktır.

Anılan yarışma ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yarışma, Klasik Yay (Recurve) – Makaralı Yay (Compound) , Büyükler Bay-Bayan, kategorilerinde yapılacaktır. Yarışmada bireysel ve takım yarışmaları yapılacak olup en az 3 takım olmayan kategorilerde takım yarışmaları yapılmayacaktır.
 2. Yarışmada tüm sporcular 18 metre mesafeden 30X2 toplam 60 ok atacaklardır.
 3. Yarışma Okçuluk Federasyonu Yarışma kuralları ile FITA kurallarına göre yapılacaktır.
 4. Yarışmaya davet edilen antrenör, yönetici ve sporcular yarışmadan bir gün önce İzmir’de bulunacaktır.
 5. Yarışmayla ilgili malzeme kontrolü 20 Ocak 2012 günü saat 14.00 da başlayıp teknik toplantıya kadar devam edecek olup sporcuların lisans kontrolleri da bu sırada yapılacaktır.
 6. Yarışmayla ilgili Teknik Toplantı 20 Ocak 2012 günü saat 17.00 de Hall’ler genel toplantı salonunda yapılacaktır.
 7. Yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan yarışma teknik toplantısına, katılma belgelerinde adı geçen antrenörler veya idareciler, katılma belgelerinin aslı ile ve sporcularının Türkiye Okçuluk Federasyonu lisansları ile katılmak zorundadırlar. Katılma belgelerinde, sporcuların branş, kategori ve kulüpleri açıkça belirtilecektir.
 8. Yarışmada geçerli vizeye sahip Türkiye Okçuluk Federasyonu lisansı dışında hiçbir belge kabul edilmeyecektir.
 9. Yarışmaya katılacak sporcu ve antrenörlerin Okçuluk Yarışma yönetmeliğinde belirtilen kıyafet ve esaslarına uymaları zorunludur.
 10. Hakemlere ait görevlendirme Federasyonumuz tarafından yapılmakta olup gerekli geçici görev izinleri kendi bölgelerince alınacaktır.
 11. Yarışmaya iştirak edecek hakem, idareci, antrenör sayıları aşağıda çıkartılmıştır. Yarışmalara FITA kuralları çerçevesinde isteyen dilediği kadar sporcu getirebilecektir. Yarışmalara 1-2 sporcuya kadar iştirak eden iller 1 antrenör, 3-6 sporcu arasında katılanlar 1 antrenör, 1 idareci,  7-12 sporcu arasında katılanlar 1 idareci, 2 antrenör, 13-20 sporcu arasında katılanlar 1 idareci 3 antrenör, 21-27 sporcu arasında katılanlar 1 idareci, 4 antrenör, 28 sporcudan fazla katılanlar 2 idareci, 4 antrenör getireceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenecek resmi katılım yazıları dışında, Federasyonumuzca önceden yarışma serilerinin ve hedef numaralarının belirlenebilmesi için yarışmaya katılacak olan kafilelerin yarışma katılım formlarını doldurup en geç 13 Ocak tarihi saat 17.00 a kadar internetten bildirmeleri gerekmektedir.NOT: Daha önce hazırlık yapılması için takım yarışmalarına katılacak olan bölgelerin hangi kategoride kaç takım ile katılacağını bildirmeleri gerekmektedir. Saat 17.00 de sistem otomatik olarak kapanacak olduğundan daha sonra yapılan müracaatları kabul etmeyecektir.Yarışma katılım formu www.tof.gov.tr’den alınabilir.
 12. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdikli kafile listesi olmayan kulüp ve il takımlarına ödeme yapılmayacaktır.
 13. Yarışmalarda, katılan sporcuların 1/3üne, takım ve bireysel madalya yarışmalarında eleme atışları sonunda kürsüye çıkan sporculara ve idarecilerine (İzmir ili hariç) harcırah ödenecektir. Antrenörlere (İzmir ili hariç), 11 inci madde çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Sıralamaya giremeyip harcırah alamayan sporcu ve idarecilerin harcırahları uygun görülmesi halinde İl Müdürlüğü imkânı ile karşılanabilir.

Gereğini arz ederim

A.Sirer AYDIN
Federasyon Genel Sekreteri

Comments are closed.