PAYLAŞ

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nu “Minikler Federasyon Kupası” yarışmalarının 5-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da yapılacağı kesinleşti.

Federasyon genel sekreteri A. Sirer AYDIN tarafından Gençlik Spor İl Müdürlükleri’nin dikkatine gönderilen yazılı açıklama’da Minikler Federasyon Kupası’na dair (daha önce Zafer Kupası – Minikler Türkiye Şampiyonası olarak da adı geçmişti) detaylar belirtildi.

Klasik ve Makaralı yay kategorilerinde yapılacak yarışma şu alt kategorilere ayrılıyor:

Klasik Yaylar

9-10 YAŞ GRUBU: Sıralama atışlarında 20 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.
11-12 YAŞ GRUBU: Sıralama atışlarında 25 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.
13-14 YAŞ GRUBU: Sıralama atışlarında 30 metreden makaralı yay hedef yüzüne(5-10) 2X36, 72 ok atışı yapacaklardır.

Makaralı Yaylar

9-10 YAŞ GRUBU: Bu yaş grubunda makaralı yay kategorisi yapılmayacaktır.
11-12 YAŞ GRUBU: Sıralama atışlarında 25 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.
13-14 YAŞ GRUBU: Sıralama atışlarında 30 metreden makaralı yay hedef yüzüne(5-10) 2X36, 72 ok atışı
yapacaklardır.

Sıralama atışları sonunda kategorilerinde ilk 104 sırada yer alan sporcular FITA kurallarına göre şablona yerleştirilerek eleme atışlarına katılacaklar.

Yapılan yazılı açıklamada belirtilen diğer şartlar ve kurallarsa şu şekilde:

9-10 yaş grubunda makaralı yay yarışmaları yapılmayacaktır. Sporcular hiç bir şekilde bir üst yaş grubunda yarışamayacaklardır.

Üç takım olmadığı hallerde takım yarışmaları yapılmayacaktır.

13-14 Yaş grubunda yarışan sporcular klasik yaylarda 540(salon)/660(açık hava), makaralı yaylarda 540(salon)/680(açık hava) ve üzerinde puan atan sporcular aynı yıl üst kategorilerde yapılan yarışmalara katılabilir ve daha sonra tekrar 13-14 yaş grubu yarışmalarında yarışabilirler. Baraj puanlarını geçmeden üst kategorilerde yarışan sporcular hiç bir şekilde tekrar yaş gruplarında yarışamayacaktır.

Yarışmada:

2002-2003 doğumlular 9-10 yaş grubunda,
2000-2001 doğumlular 11-12 yaş grubunda,
1998-1999 doğumlular 13-14 yaş grubunda yarışacaklardır.

  • Yarışmaya davet edilen antrenör, yönetici ve sporcular yarışmadan bir gün önce Antalya’da bulunacaktır.
  • Yarışmayla ilgili malzeme kontrolü saat 14.00 da başlayıp teknik toplantıya kadar devam edecek olup sporcuların lisans kontrolleri da bu sırada yapılacaktır.
  • Yarışmayla ilgili Teknik Toplantı 04 Ekim 2011 günü saat 18.00 de 100. Yıl Okçuluk Tesisleri kafeteryasında yapılacaktır.
  • Yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan yarışma teknik toplantısına, katılma belgelerinde adı geçen antrenörler veya idareciler, katılma belgelerinin aslı ile ve sporcularının Türkiye Okçuluk Federasyonu lisansları ile katılmak zorundadırlar. Katılma belgelerinde, sporcuların branş, kategori ve kulüpleri açıkça belirtilecektir.
  • Yarışmada geçerli vizeye sahip Türkiye Okçuluk Federasyonu lisansı dışında hiçbir belge kabul edilmeyecektir.
  • Yarışmaya katılacak sporcu ve antrenörlerin Okçuluk Yarışma yönetmeliğinde belirtilen kıyafet ve esaslarına uymaları zorunludur.
  • Hakemlere ait görevlendirme Federasyonumuz tarafından yapılmakta olup gerekli geçici görev izinleri kendi bölgelerince alınacaktır.
  • Yarışmaya iştirak edecek hakem, idareci, antrenör sayıları aşağıda çıkartılmıştır. Yarışmalara FITA kuralları çerçevesinde isteyen dilediği kadar sporcu getirebilecektir. Yarışmalara 1-2 sporcuya kadar iştirak eden iller 1 antrenör, 3-6 sporcu arasında katılanlar 1 antrenör, 1 idareci, 7-12 sporcu arasında katılanlar 1 idareci, 2 antrenör, 13-20 sporcu arasında katılanlar 1 idareci 3 antrenör, 21 sporcudan fazla katılanlar 1 idareci 4 antrenör getireceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenecek resmi katılım yazıları dışında, Federasyonumuzca önceden yarışma serilerinin ve hedef numaralarının belirlenebilmesi için yarışmaya katılacak olan kafilelerin yarışma katılım formlarını doldurup en geç 28 Eylül 2012 tarihi saat 17.00 a kadar internetten bildirmeleri gerekmektedir.

NOT: Saat 17.00 de sistem otomatik olarak kapanacak olduğundan daha sonra yapılan müracaatları kabul etmeyecektir. Yarışma katılım formu www.tof.gov.tr’dan alınabilir.

  • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdikli kafile listesi olmayan kulüp ve il takımlarına ödeme yapılmayacaktır.
  • Yarışmalarda, katılan sporcuların 1/3üne, takım ve bireysel madalya yarışmalarında eleme atışları sonunda kürsüye çıkan sporculara ve idarecilerine (Antalya ili hariç) harcırah ödenecektir. Antrenörlere (Antalya ili hariç), 12 nci madde çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Sıralamaya giremeyip harcırah alamayan sporcu ve idarecilerin harcırahları uygun görülmesi halinde İl Müdürlüğü imkânı ile karşılanabilir.